Vad är solenergi och hur fungerar det?

Solenergi är energi som genereras genom att utnyttja solens strålar och är en av de största förnybara energiresurserna vi har idag, tillsammans med vindenergi.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min

Användningen av solenergi är ingen ny uppfinning. Mänskligheten har utnyttjat solens kraft i århundraden. Redan i antikens Grekland och Romarriket användes solens värme för att värma hem och badhus. På 1800-talet började forskare experimentera med solceller och upptäckte att vissa material kunde producera elektricitet när de utsätts för solljus.

Idag ser vi en ökad effektivitet och fallande priser på solcellsteknik. Därför ser framtiden ljus ut för solenergi – och vi kan förvänta oss att se många fler innovativa lösningar som kan utnyttja och optimera energiproduktionen från solceller.

I det här inlägget kommer vi att utforska den spännande världen av solenergi – och vilken roll solenergi spelar för att forma en hållbar framtid. Läs mer om solenergi nedan.

Solenergi

Vad är solenergi?

Som nämnts är solenergi energi som genereras av solens strålar. Solen är en outtömlig energikälla och på en timme kan själva strålarna ge mer energi än vad världens befolkning använder på ett helt år. Genom att omvandla solenergi till el och värme kan vi därför lättare minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av växthusgaser.

Solenergi

Hur fungerar solenergi?

Solenergi kan användas och utnyttjas med två primära teknologier: solpaneler och solvärmesystem. Solpaneler är samlade solceller som omvandlar solljus till elektricitet med hjälp av halvledarmaterial, såsom kisel. Solvärmesystem däremot använder solens värme för att värma vatten eller luft som kan användas för att värma bostäder.

Solenergi

Solpaneler

Solpaneler är den vanligaste typen av verktyg för att utnyttja solenergi. Som beskrivits består solpanelerna av solceller som omvandlar solljus till elektricitet med hjälp av en halvledarprocess – vanligtvis i en solcellsanläggning. Panelerna kan enkelt installeras på hustak och gör att privata hushåll kan bidra till den gröna omställningen.

Typiskt brukar man säga att solcellerna kan omvandla upp till 20 % av solens ljus till elektricitet.

Läs mer om 1KOMMA5°s solceller

Solenergi

Solfångare

Solfångare använder solens energi för att värma vatten eller luft. Systemet består av solfångarna, som samlar upp solens strålar och överför värmen till att värma vatten eller hus.

Solfångare och solceller – vad är skillnaden?

En solfångare är konstruerad för att effektivt absorbera och koncentrera värmen från solstrålningen. Denna insamlade värme kan sedan användas för att värma upp olika faciliteter såsom hus, pooler, eller för att producera varmvatten. Solfångaren fungerar genom att ett medium, oftast en vätska, transporterar värmen för lagring, vilket möjliggör användning av solvärmen även under solfattiga dagar eller kallare perioder.

Solceller skiljer sig från solfångare genom att de omvandlar solvärme till elektricitet. De utnyttjar solens strålning för att generera en elektrisk spänning, som sedan omvandlas till växelström. Denna växelström kan integreras i hushållets vanliga elsystem och användas för alla typer av elektriska behov. 

1KOMMA5° ser framtiden i solpaneler och solceller - och med ett smart energistyrningssystem som Heartbeat får du en framtidssäkrad helhetslösning för ditt hus.

Solenergins många fördelar

Solenergi är en fördelaktig grön teknik. Med solenergi kan du minska elräkningen och öka bostadens självförsörjning på förnybar energi. Många privata hushåll, företag och offentliga institutioner har redan installerat solpaneler för att dra nytta av solenergins många fördelar.

Fördelar

Förnyelsebart och hållbart

Solenergi är en ren och miljövänlig energikälla. Genom att använda solens strålar för att producera el eller värme undviker vi utsläpp av skadliga växthusgaser och luftföroreningar i samband med traditionella energikällor som kol och olja. Solenergi är därför avgörande för att bekämpa klimatförändringar och bevara vår miljö för framtida generationer.

Solenergi är en outtömlig energikälla. Solen skiner varje dag (även om det är molnigt) – och kommer att fortsätta att göra det i miljarder år framöver.

Läs 1KOMMA5°s manifest för världens mest akuta problem

Fördelar

Ekonomiskt fördelaktigt

Även om den initiala investeringen i solenergi kan tyckas vara stor kan man genom att utnyttja solenergi uppnå ekonomiska fördelar på lång sikt. Solenergi är en helt gratis resurs – när väl solpanelerna eller solfångarna är installerade.

Det är inga kostnader förknippade med själva energiproduktionen, vilket gör att du kan spara mycket pengar på elräkningen genom att få ett solcellssystem installerat. Det är också möjligt att få ett pristillägg för den överskottsel som den privata solcellsägaren säljer vidare till elnätet.

Läs mer om energilagring av grön el

Fördelar

Flexibel användning

Solceller monteras traditionellt på tak och i solcellsparker. Men i framtiden kan solceller finnas på många andra ställen. En spännande utveckling är solcellsdrivna fordon. Solceller kan monteras på taket eller karossen på bilar, bussar och till och med cyklar för att generera ström till fordonets elsystem.

Läs mer om hur du kan ladda din bil med solenergi

Men vart tar överskottselen vägen?

En utmaning med solenergi hittills har varit att den finns tillgänglig i varierande mängd beroende på väder, årstid och tid på dygnet. Men med helt ny teknik, som batteribanker, kan solenergi nu lagras och först användas när hushållet behöver den. 

På en vardag är solsystemet som mest effektivt under timmarna då de flesta är på jobbet, och då energiförbrukningen av hushåll typsikt minskar. Men med en batteribank kopplad till solsystemet kan hushållet ta tillvara på den insamlade energin.

Läs mer om solsystem med batterier här

Framtidens solenergi

Solenergi är en av de mest framträdande och snabbast växande formerna av grön energi. Därför är solenergi en del av lösningen för att Sverige ska bli självförsörjande på förnybar energi. Sveriges elproduktion ska år 20240 vara 100% fossilfri.

Solenergi har därför fått mer uppmärksamhet i Sverige. Detta kan ses med den ökande installationen av solcellssystem på taken i både privata hem och offentiliga byggnader. Även om solenergi utgör en mindre andel av den totala energiproduktionen, växer sektorn stadigt och bidrar till Sveriges förändring till målet om 100 procent fossilfri energi. 

Om mindre än fem år kommer den globala CO2-kvoten att vara uttömd och jorden kommer att värmas upp med 1,5 °C. Vi känner redan i dag av de ekologiska och ekonomiska konsekvenserna av denna utveckling. 

Läs 1KOMMA5°s manifest