fbpx

Om du tar en promenad genom vilket villaområde som helst kan du se att taken på husen skiljer sig åt. Vissa hustak är platta medan andra är vinklade på olika sätt. Även takmaterialet skiljer sig åt – det kan vara tillverkat av ett särskilt pappmaterial men också av tegel, plåt eller eternit. Beroende på hur ett tak är utformat behöver en eventuell installation av solpaneler ske på olika sätt. Solpanelernas potentiella elproduktion påverkas nämligen i högsta grad av takets lutning, vädersteck, eventuell skuggning från träd, men också av antalet vinklar.

Tak med lutning – Idealiskt för solceller

När du hör ordet tak får du troligtvis upp en bild i huvudet av den mest klassiska taktypen – sadeltaket. Med den här typen av tak finns det två takfall som sluttar på vardera sida och sitter ihop vid taknocken. Solceller är väldigt effektiva när de installeras på tak med lutning, vilket gör sadeltaket optimalt för produktion av egen solel! En annan vanlig taktyp är valmat tak som innebär att det finns takfall på fyra sidor. Takfall innebär lutning, vilket som sagt är väldigt fördelaktigt om du ska installera solceller.

Att installera solceller på platt tak

Solceller behöver ha en viss lutning för att få maximal effektivitet, och därför kan solpanelerna behöva monteras på en särskild ställning vid installation på platt tak. För denna typ av installation krävs i vissa fall även bygglov, eftersom solpanelerna avviker från husets form när de monteras på lutande ställningar.

Vilket material är taket gjort av?

Materialet på ditt tak påverkar i sin tur hur solpanelerna ska förankras för optimal hållbarhet. Det finns lösningar för alla de vanligaste taktyperna. En bra grundregel inför en solcellsinstallation är att taket ska vara i bra skick – solcellerna har trots allt en livslängd på minst 25 år. Om taket är undermåligt finns det nämligen risk för slitage och fuktskador. Om ett tak till exempel saknar rätt skydd under yttertaket eller är utrustat med äldre tegelpannor är det viktigt att vara extra försiktig.

Solceller på plåttak

Det finns en mängd olika sorters plåttak som till exempel trapetsplåt, falsad plåt, profilerad plåt, granulerad plåt och så kallat klicktak. Även om samtliga varianter utgörs av just plåt behöver monteringen av solpaneler anpassas efter de olika typerna, och det beror främst på att taktyperna kräver olika typer av fästen.

Solceller på takpannor av tegel

Har du ett klassiskt tegeltak på huset? Vid montering av solceller på tegelpannor krävs en särskild typ av takhakar som skruvas fast i takstolarna. I många fall behöver takpannorna flyttas runt tillfälligt för att möjliggöra installation av solceller på tegeltak.

Solceller på papptak

Takpapp är ett intressant material som du ofta ser på svenska hustak. Det här är en form av vattentätt taktäckningsmaterial som till stor del består av papp, men som också är impregnerat med petroleumtjära som nästan påminner om asfalt. För att installera solceller på papptak brukar infästningsplattor i metall svetsas eller skruvas fast i takets konstruktion, och dessa används sedan för att fästa solpanelerna.

Solceller på eternittak

Eternit är ett material som består av asbest och cement, och det har använts i mer än hundra år på svenska tak. Att installera solpaneler på eternittak är lite mer komplicerat än med andra takmaterial, och det beror på att eternitpannor i många fall är spröda och riskerar att gå sönder. Risken finns då att asbest utsöndras. Det krävs alltså personer med specialkompetens för att montera solceller på eternittak, och därför är det väldigt få solcellsleverantörer som erbjuder detta. 1komma5 monterar för tillfället inte solpanel på eternittak på grund av hälsorisken. 

 Har du fler frågor om hur solceller fungerar är du varmt välkommen att kontakta oss!

Fyll i formuläret så hör vi av  oss