Lönsamheten för solceller 2024: Blir solceller billigare?

Om du bestämmer dig för att investera i solceller vill du såklart också att din investering blir lönsam. Men hur ser marknaden egentligen ut för solceller år 2024? Blir solceller billigare? I den här artikeln diskuterar vi lönsamheten för solceller och hur vi kan förvänta oss att marknaden kommer se ut den närmsta tiden.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min

Blir solceller billigare?

Trots att solceller innebär en relativt stor investeringskostnad, är installationen av en solcellsanläggning lönsam på sikt. Det beror delvis på att priserna för solceller har sjunkit med 75-80% de senaste åren, tack vare det ökade intresset för solenergi. 

De senaste två åren (2022-2023) har man kunnat se en kraftig energiomställning. En viktig anledning till att solceller blir billigare är den snabba ökningen av deras verkningsgrad. Under de senaste sex till sju åren har en standarpanel på ett svenskt villatak gått från en genomsnittlig verkningsgrad på 16-17 % till strax över 21 %. Inom branschen säger man även att ytterligare förbättringar är på ingång.

Är solpaneler billigare än någonsin 2024?

Ja, det är de. Inom solcellsbranschen mäts priset vanligtvis i eurocent per watt, både vid handel och utvärdering av kostnader. Även om vi ännu inte har nått dit kan man se att priserna närmar sig 10 eurocent per watt. Det här är en betydande minskning jämfört med den tidigare noterade lägstanivån på cirka 20 eurocent per watt. I praktiken innebär det en halvering av kostnaden, vilket är en mycket låg nivå.

Är solceller lönsamt?

Absolut, solceller är fortsatt en mycket ekonomiskt fördelaktig investering. Beroende på dina individuella förutsättningar kan en investering i solceller förväntas generera en avkastning på mellan 5 och 15 % per år. En normalstor solcellsanläggning på 10,4 kW kan resultera i ungefär 11 000 kronor i samlade besparingar och intäkter per år. Det här motsvarar en årlig avkastning på cirka 11,7 %. 

Hur skiljer sig avkastningen på solceller från andra investeringar?

För att bedöma lönsamheten av en investering i solceller behöver man jämföra den med andra alternativa investeringsmöjligheter och deras förväntade avkastning. Vanligtvis genererar en investering i solceller en avkastning på mellan 5 och 15 %, vilket är betydligt högre än för den typiska avkastningen på cirka 1,5 % som ett sparkonto erbjuder. 

Viktigt att sätta ett avkastningskrav inför en investering i solceller

För både enskilda individer och företag som överväger en investering i solceller är det viktigt att fastställa ett avkastningskrav på förhand för att bedöma hur lönsam investeringen är. Avkastningskravet används för att inkludera alternativkostnaden för andra potentiella investeringar.  

Avkastningskravet är ett användbart verktyg för att jämföra en solcellsinvestering med andra investeringsalternativ. Du kan till exempel sätta ett avkastningskrav på 8 % om du förväntar dig den här avkastningen på aktiemarknaden. Om solcellerna ger en avkastning på under 8 % vet du att investeringen inte är så lönsam som du önskar.

En lönsam investering

Så tjänar du pengar på solceller

Genom att investera i solceller kan du kontinuerligt tjäna pengar på två sätt:

Minskad elförbrukning

Genom att använda egenproducerad el från solcellerna minimerar du behovet av att köpa el från elnätet, vilket resulterar i att du sparar in på dina elkostnader. Läs mer om återbetalningstiden för solceller här.

Försäljning av överskottsel

När solcellerna genererar mer el än du förbrukar kan överskottet säljas till elnätet, vilket ger dig inkomster från försäljningen via ditt elhandelsbolag. Läs mer om hur du säljer solel här.

Sammanlagt utgör besparingarna från minskad elförbrukning och intäkterna från försäljning av överskottsel din totala avkastning från solcellerna. Utöver dessa direkta ekonomiska fördelar finns det även indirekta sätt att tjäna pengar på solceller. Exempelvis kan du få lägre bolåneränta genom gröna bolån och se en ökning av fastighetens värde.

När lönar det sig med solceller?

Så, vi vet att solceller blir billigare men när lönar det sig med solceller? För en villa med normala förutsättningar är solceller nästan alltid en lönsam investering. För att solcellerna ska bli lönsamma krävs en skuggfri yta för installation, helst i syd-, öst- eller västläge, med en lutning på 0–60 grader. Här kan du läsa mer om optimalt väderstreck och lutning för solceller

Eftersom solceller nästan alltid är lönsamma är det mer relevant att diskutera hur lönsamt det faktiskt kan bli. Utöver en skuggfri takyta med korrekt lutning och riktning finns flera faktorer som kan öka lönsamheten för solceller:

  • En årlig elförbrukning på minst 3 000 kWh.

  • Tillgång till billig finansiering för investeringen.

  • Skattskyldighet i Sverige och möjlighet att dra nytta av tillgängliga skatteavdrag.

  • Planerar att köpa mer el än du säljer på årsbasis.

Hur mycket kan man spara med solceller på taket?

När du installerar solceller kan du spara pengar genom att använda den egenproducerade solelen. En genomsnittlig solcellsanläggning på 10,4 kW kan generera en årlig besparing på cirka 7 600 kronor vid ett elpris på 2,12 kronor per kWh (vilket motsvarar spotpriset på 100 öre/kWh). Denna beräknade besparing baseras på en årlig solelproduktion på 10 400 kWh och en egenanvändning av solel på 35 %.

Den elektricitet som solcellerna producerar används i första hand inom hushållet för egen användning. Det här resulterar i besparingar eftersom du inte behöver köpa lika mycket el från elnätet. Vanligtvis används den alternativa kostnaden av att köpa el för att fastställa värdet av den egenanvända elen. Normalt är denna mellan 30 och 40 %, vilket innebär att 30 till 40 % av all el som produceras av solcellerna, används i ditt eget hem. 

Kom ihåg! Den här besparingen syns inte direkt på din elräkning, förutom att du köper mindre el från elnätet. Därför behöver du själv räkna ut besparingen. 

Här kan du läsa mer om skatt på den egenproducerade elen.

En ännu mer lönsam investering med 1KOMMA5°s energisystem

Den som installerar solceller från 1KOMMA5° får tillgång till vår plattform Heartbeat, som framtidssäkrar ditt energisystem. Vår vision är el för 0 kr /kWh. Heartbeat kopplar samman husets energiprodukter, såsom solceller, villabatteri, laddbox, värmepump och elbil. Med ett smart energistyrsystem, som optimerar användningen av din egenproducerade solel, gör du en kostnads- och miljöbesparing varje timme - hela dygnet - året runt. Vi ser till att du över tid sparar betydligt mer än vad du behöver betala för installation och underhåll. 

Räkneexempel

Beräkna lönsamheten för solceller

För att utvärdera lönsamheten för solceller finns olika metoder att använda, inklusive:

Enkel avkastningsberäkning

Det här är en metod som beräknar avkastningen utan att använda någon diskonteringsränta.

För att genomföra en enkel avkastningsberäkning för solceller måste du först uppskatta investeringens årliga besparingar och intäkter samt den initiala investeringskostnaden. Sedan divideras de sammanlagda besparingarna och intäkterna med den initiala investeringen för att beräkna avkastningen.

Med en enkel avkastningsberäkning uppskattas avkastningen för solceller med en effekt på 10,4 kW till cirka 11,7 %. 

Internräntemetoden

I mer avancerade lönsamhetskalkyler för solceller används vanligtvis internränta, även känd som Internal Rate of Return (IRR), för att beräkna lönsamheten. Med internräntemetoden kan man bestämma den årliga avkastningen baserat på investeringskostnaden och de årliga kassaflödena.

Enligt IRR-metoden beräknas den årliga avkastningen för solceller med en effekt på 10,4 kW till cirka 9,4 %. Vid beräkningar med IRR-metoden har vi även inkluderat en årlig degradering på 0,5 % för solcellerna. Det innebär att solcellerna producerar 0,5 % mindre el för varje år som går.

Payback-metoden räknar ut återbetalningstiden för solceller

I mer avancerade lönsamhetskalkyler för solceller används vanligtvis internränta, även känd som Internal Rate of Return (IRR), för att beräkna lönsamheten. Med internräntemetoden kan man bestämma den årliga avkastningen baserat på investeringskostnaden och de årliga kassaflödena.

Enligt IRR-metoden beräknas den årliga avkastningen för solceller med en effekt på 10,4 kW till cirka 9,4 %. Vid beräkningar med IRR-metoden har vi även inkluderat en årlig degradering på 0,5 % för solcellerna. Det innebär att solcellerna producerar 0,5 % mindre el för varje år som går.

Vill du läsa mer?