Så får du skattereduktion för solceller

Det bästa med solceller är att du kan producera el för eget bruk – men också för andras. När du samlat ihop överskottsel kan du sälja den till elnätet så att fler hushåll kan dra nytta av energin. Samtidigt får du skattereduktion för solcellerna. Med det sagt är solceller inte bara ett miljövänligt alternativ, utan också ett ekonomiskt smart val. I den här artikeln delar vi med oss av allt du behöver veta om skattereduktion på den el som solcellerna producerar. Från att du säljer överskottselen till den ersättning du får för den gröna energi som du producerar och säljer.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
1 min

Med egna solceller kan du producera el för dig själv – och andra

Om du har installerat solceller hemma kan du dra nytta av en säker och hållbar energikälla  – och under en lång tid framöver dessutom. Det kommer perioder då du inte använder all den solel du producerar. Du kanske är på semester i några veckor eller tillbringar flera soliga sommardagar på jobbet. Även om du inte kan dra nytta av den elektricitet som din solcellsanläggning producerar, betyder det inte att den behöver gå till spillo. Du kan nämligen sälja överskottet av elektricitet till elnätet, så att grannar och andra kan dra nytta av den gröna energin du producerar. Vill du skapa ett ännu mer elekonomisk hushåll kan du lagra din egen solel i ett villabatteri för användning under andra tider på dygnet.

Energi för eget bruk

Den elektricitet du får från din solcellsanläggning kan du utnyttja ännu bättre med ett batterilager. Med ett batteri kan du lagra energin och få kontroll över din förbrukning, samtidigt som du såklart blir mer självförsörjande. 1KOMMA5° erbjuder ett villabatteri som du kan koppla ihop med din solcellsanläggning från oss. På så sätt kan du lagra den gröna överskottselen och samtidigt säkerställa att du inte påverkas lika mycket av marknadspriset. Du kan dessutom enklare styra din egen energiförbrukning.

Så säljer du el från ditt eget solcellssystem

När dina solceller producerar mer energi än vad du själv kan använda har du möjlighet att överföra överskottet av elektricitet till elnätet. Det här är något alla kan göra – allt som behövs är att du kontaktar ditt elnätsföretag och får ett särskilt abonnemang som tillåter dig att överföra strömmen. Du måste också ingå avtal med ett elhandelsföretag som vill ta emot strömmen och kompensera för den. Du kan läsa mer om hur du kan sälja el från ditt eget solcellssystem hos Energimyndigheten.

Skattereduktion

Skatt på solenergi: Hur kan jag få skattereduktion?

Om du har solceller i Sverige får du skattereduktion baserad på antalet kilowattimmar med överskottsel som du levererar. Som privatperson är skattereduktionen för solceller redan beräknad i din årliga deklaration. Ditt elbolag ser till att korrekt mätning görs och informerar Skatteverket om hur mycket el du har levererat till elnätet, samt hur mycket du har använt själv.  

Du får 60 öre i skattereduktion

Du får ett avdrag på 60 öre per kilowattimme (kWh). Det här beräknas utifrån den el som överförs från ditt energisystem till elnätet. 

Säljer du el, betraktas du som en mikroproducent av solenergi

När andra använder den el du själv producerar betraktas du som en mikroproducent av solenergi och har därför rätt till skattereduktion. Med andra ord får du ett grönt avdrag på den gröna energi som dina solceller producerar.

Vem kan få skattereduktion för solceller?

Även om alla i princip har möjlighet att få skattereduktion för solceller, finns det tre kriterier som måste uppfyllas för att betraktas som en mikroproducent.

  1. Du måste använda samma elmätare, huvudsäkring och kopplingsbox när elektriciteten går till och från elnätet.

  2. Säkringen på kopplingsboxen får inte överstiga 100 ampere.

  3. Du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att få avdrag.

60 öre i avdrag: Hur mycket pengar får jag tillbaka på skatten?

Hur mycket skattereduktion du har rätt till för dina solceller beror på hur mycket el du levererar till elnätet. Samtidigt är det viktigt att notera att det generella syftet med avdraget är att balansera mängden el du köper eller säljer. Med andra ord får du avdrag för den motsvarande mängden kWh som du har köpt från din elleverantör.

Beräkna

Så beräknar du din skattereduktion

Du kan få avdrag för högst 30 000 kWh. Det innebär också att du får en maximal skattereduktion på 18 000 kronor.

30 000 x 0,6 = 18 000

Om du har köpt 4 000 kWh el från din leverantör och levererat 5 000 kWh egenproducerad solenergi till elnätet, får du endast avdrag för 4 000 kWh. Det ger dig en skattereduktion på 2 400 kronor.

4000 x 0,6 = 2400

Den el du producerar och förbrukar är värd mer än den du köper och säljer

Solenergin du själv producerar är värd mest. När du använder energi för eget bruk drar du nytta av den mest fördelaktiga ekvationen. Du betalar nämligen mer för den el du köper jämfört med priset du får för den energi du säljer. 

Värt att nämna är att du endast har rätt till avdrag för en viss mängd el. Den el som överstiger den maximala mängden (30 000 kWh) och den el som överstiger den del du köper från din elleverantör, kan du inte få skattereduktion på.

Utnyttja din egenproducerade el från solcellerna på bästa möjliga sätt

Som du nu förstår är det mest lönsamt att använda den energi du producerar jämfört med att sälja egenproducerad el. Därför är det fördelaktigt att installera ett energisystem som låter dig planera och optimera din elförbrukning. Vårt smarta energisystem Heartbeat, som ingår i alla våra energilösningar, ger dig möjlighet att ta kontroll över din egen förbrukning. Det här har i slutändan en positiv effekt på dina elkostnader. 

Sammanfattning: Det här måste du veta om skattereduktion för solceller

  • Du får skattereduktion om du överför överskott av elektricitet till elnätet.

  • Du får ett avdrag på 60 öre per kilowattimme. 

  • Det finns en årlig gräns på 30 000 kWh, därefter kan du inte få skattereduktion. 

  • Du måste använda samma elmätare, huvudsäkring och kopplingsbox.

  • Det finns ingen fastställd tidsram för hur länge du får skattereduktion för solceller.

Vanliga frågor om skattereduktion för solceller

Hur kan Skatteverket hjälpa mig med skattereduktion?

Skatteverket hjälper alltid till med frågor som rör skatt och deklaration. Skattereduktionen för solceller visas automatiskt i din privata deklaration. Om dina solceller ingår i ett aktiebolag eller annat företag måste du själv redovisa detta. Kontakta Skatteverket direkt om du behöver hjälp med rapportering.

Hur länge kan jag få skattereduktion efter att ha installerat solceller?

Det finns ingen fastställd tidsram för hur länge du kan få skattereduktion för din solcellsinstallation. Regeringen kommer att fatta beslut om detta löpande, så du måste hålla koll på utvecklingen. 

Nu har du fått information om skattereduktion för egenproducerad solel. Du kan även lära dig mer i vår artikel om Skattereduktion för Grön Teknik, så kallat Grönt Avdrag. Här kan du läsa mer om hur mycket avdrag du får på din investering i grön teknik till hemmet, såsom solceller, batteri och laddbox för elbil.