Hur länge håller solpaneler?

En solcellsanläggning består av ett antal hopkopplade solpaneler med solceller som när solens strålar träffar dem bildar elektrisk ström i form av likström. Till anläggningen kopplas en växelriktare som omvandlar likström till växelström och skickar strömmen till husets elcentral. Solpanelerna har en livslängd på ungefär 30 år, men i många fall håller anläggningen mycket längre än så.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
2 min

Öka livslängden på sina solpaneler

Solceller består nämligen av få komponenter och har inga rörliga delar som lätt kan gå sönder.

Solcellernas effekt kommer dock att avta något med tiden. Det brukar kallas för degraderingstakten, och denna kan variera något beroende på vilken solcellsteknik som solpanelerna har. Man brukar räkna med en degraderingstakt på mindre än en procent per år och efter 25 år har solpaneler ungefär 80 procent av sin maxeffekt eller sin ursprungliga verkningsgrad kvar. Monokristallina solceller är ofta mer hållbara och har därför längre livslängd än polykristallina solceller. Tunnfilmssolceller har generellt kortare livslängd jämfört med monokristallina och polykristallina solceller.

Degraderingstakten påverkas också av yttre faktorer som till exempel väder och temperaturer. Skicket på taket där solanläggningen installeras kan också påverka livslängden på solpanelerna liksom om de skadas av en fallande gren eller en lös takpanna. Självklart spelar också kvaliteten på solpanelerna roll. Tillverkare av solceller ger normalt en effektgaranti som innebär att anläggningen ska generera en viss mängd el också efter en viss tid.

Den komponent som behöver bytas ut någon gång under solcellsanläggningens livslängd är växelriktare, alltså den del som gör om elen från likström till växelström. En växelriktare har normalt en livslängd på 10–20 år. Kostnaden för växelriktaren brukar vara 15–25 procent av totalkostnaden för solanläggningen. Installerar du solcellsbatterier kan dessa också behöva bytas ut efter några år. Räkna med att ett batteri i dag håller i 10–15 år.

För att öka livslängden på din solanläggning kan bland annat du:

  • Byta ut gamla takpannor före installationen

  • Se till att inga gamla träd med grenar som riskera att falla av finns i närheten

  • Satsa på solpaneler av hög kvalitet

  • Göra egenkontroller av anläggningen och upptäcka eventuella fel i tid.

Vill du läsa mer?

0