Solcellers miljöpåverkan - Hur påverkar solenergi miljön?

Solcellernas miljöpåverkan blir bara bättre och bättre, men hur miljövänliga är egentligen solceller år 2024? Har solenergi några nackdelar för miljön och vad har solenergi för miljöpåverkan totalt sett? Låt oss djupdyka i solcellernas miljöpåverkan.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
3 min

Solenergi och miljöpåverkan

Solen är här för att stanna under de nästkommande miljarder åren vilket gör den till en perfekt förnybar källa till energi. Med hjälp av solceller kan vi omvandla den energi som solen producerar till elektricitet. Läs mer om hur solceller fungerar här.

Hur påverkar solenergi miljön

Varför är solenergi bra? Genom att använda solens energi för att tända våra lampor och värma upp våra hem utnyttjar vi en energikälla som är 100% förnybar. Energin kommer aldrig att ta slut så länge solen fortfarande lyser. Dessutom utnyttjar vi en energikälla utan några som helst utsläpp eller annan negativ påverkan på miljön. Solen ger oss 100% grön energi.

Om vi utnyttjar solens energi minskar vi dessutom beroendet av icke-förnybara energikällor vilka bidrar till koldioxidutsläpp, såsom kol och olja.

Hur påverkar solceller miljön

Även om solcellerna gör det möjligt för oss att plocka upp solens gröna energi betyder inte det att solcellerna i sig är skuldfria från negativ miljöpåverkan. Solceller har en indirekt miljöpåverkan under produktion, transport och installation. När solceller väl är installerade producerar de däremot helt ren och miljövänlig energi under 25–35 år. Under hela livscykeln – från framtagning av material och produktion, till användning och återvinning – är solceller betydligt bättre än andra energiproduktionsalternativ, framför allt om man jämför med olja, kol och gas.

Illustration av solenergi och solcellers miljöpåverkan

Solenergi - nackdelar för miljön

Solenergin i sig har ingen negativ miljöpåverkan, solcellerna behöver däremot produceras, transporteras och installeras vilket innebär att solcellerna har en indirekt negativ miljöpåverkan. 

Läs mer: Fördelar och nackdelar med solenergi

Är solceller miljövänliga att producera?

Solcellers negativa miljöpåverkan sker när de produceras, transporteras och installeras. Tillverkningen av solceller kräver brytning av mineraler och metaller som är sällsynta och svåra att utvinna utan att skapa nackdelar för miljön. Utvecklingen av solcellsproduktionen går däremot framåt och solcellstekniker arbetar för att utveckla solceller som kräver så lite av dessa material som möjligt. 

Miljöpåverkan vid tillverkning av solceller

All energiproduktion har en påverkan på miljön på ett eller annat sätt. Frågan är bara på vilket sätt, och hur mycket. Att förvänta sig att solceller inte ska ha någon klimatpåverkan alls är optimistiskt – sådana krav ställer man ofta inte när man inhandlar dator, mobil, kläder eller vitvaror, och framför allt inte när man köper el som producerats genom olja, gas eller kol.   

Det är viktigt att sätta koldioxidutsläppen från solceller i perspektiv: solceller, vindkraft och vattenkraft är tveklöst bättre för miljön än vad kol, olja och gas är. Gröna energilösningar är framtidens hjältar, men solenergi är idag den enda som kan produceras av privatpersoner lönsamt.

Livscykelperspektiv

Solceller betalar av sin egen miljöpåverkan

När solceller väl är installerade på taket förväntas de producera miljövänlig energi i över 30 år. Det betyder att solcellernas gröna energiproduktion kan kompensera för den negativa miljöpåverkan den redan bidragit till. Genom att producera mer grön energi än vad den kräver för att produceras, går solcellerna totalt sett med miljövänlig vinst. 

För solceller i Sverigebrukar man generellt säga att energiåterbetalningstiden, d.v.s. den tid det tar att ”tjäna in” solcellernas miljöpåverkan under tillverkning, transport och installation, är två till tre år. Eftersom solceller sedan är på plats i närmare 30 år är det många år som de ger ren och miljövänlig energi. Med solcellsteknikens utveckling kan det även antas att återbetalningstiden blir kortare och kortare.

En linjär graf över solcellers avkastning, solcellerna betalar av sig själv efter ca 10 år, därefter ger de vinst.

Så varför är solceller bra för miljön?

Solceller betraktas som miljövänliga eftersom de inte släpper ut någon koldioxid under hela tiden de är installerade, solcellerna är en ren och förnybar energikälla. Även om tillverkningen kräver energi och resurser, överstiger de positiva effekterna av solceller den initiala klimatpåverkan från tillverkningen. Dessutom möjliggör solceller decentraliserad elproduktion, det vill säga ett minskat behov för stora elproducenter vilket minskar beroendet av fossildrivna kraftverk. Med förväntade förbättringar i tillverkningsprocessen förväntas även solcellernas klimatavtryck minska ännu mer över tid.

Vill du läsa mer?