Skatt på egenproducerad el: Regler för skatt på solceller 2024

När du producerar din egen solel kan du behöva betala skatt på de intäkter som solcellsanläggningen genererar. Om du behöver betala skatt eller inte beror på vilken typ av solcellsanläggning du har och intäkternas storlek. Låt oss gå igenom reglerna för skatt på solceller år 2024.
Författare
1KOMMA5° Sverige
Uppdaterad den
tid
4 min

Behöver du betala skatt för egenproducerad el?

Det är sällan som egenproducenter av el behöver betala skatt för solelen de producerar. I stället får solcellsägare oftare bidrag för solcellerna. Det finns däremot tre områden som du bör hålla koll på när det gäller skatt på egenproducerad el:

  • Din anläggnings toppeffekt: har din anläggning en toppeffekt högre än 500 kW måste du betala energiskatt.  

  • Kapitalskatt: om ditt hushåll har intäkter större än totalt 40 000 kr per år behöver du betala 30% i inkomstskatt på allt över 40 000 kr.  

  • Moms: om du säljer el för mer än 80 000 kr per år blir du momspliktig. Då behöver du lägga på 25% moms på försäljningspriset.

Skatt på solenergi beror på toppeffekten

Om du behöver betala skatt på din egenproducerade el eller inte beror på din anläggnings toppeffekt. Solcellernas effektivitet mäts utifrån något som kallas toppeffekt, eller kWp (kilowatt peak). Vanliga solcellsägare behöver sällan betala energiskatt eftersom att deras anläggning oftast inte överstiger 50 i kWp. Energiskatt gäller för de anläggningar som har en toppeffekt på över 500 kW, och innebär 2024 en kostnad på 53,5 öre per kWh. Som mikroproducent av solel är detta inget du behöver tänka på.

Kapitalskatt på intäkter från solceller

När du producerar el kan du sälja solelen till elnätet och få intäkter. Dessa intäkter kan du behöva skatta på i vissa fall. Mikroproducenter av solel behöver oftast inte betala kapitalskatt eftersom intäkterna sällan överstiger 40 000 kr. Om du inte säljer din solel till elnätet behöver du inte betala kapitalskatt.

Graf: till vilket belopp du behöver betala kapitalskatt för solceller

Skatt vid försäljning av egenproducerad el

Om du säljer din egenproducerade el till elnätet kan du i vissa fall behöva skatta på intäkterna. Det du tjänar från solcellsanläggningen räknas in i bostadens totala intäkter och ska beskattas om de överstiger 40 000 kr. Alla intäkter över 40 000 kr beskattas då med 30%. Om din bostad har lägre intäkter än så behöver du inte betala skatt. Viktigt att notera är att intäkterna från solelen räknas in i bostadens totala intäkter, alltså slås de ihop med exempelvis hyresintäkter. Det är det totala beloppet som avgör om du är skattepliktig. 

Moms på solel

Moms behöver du endast betala på din försäljning av solel om du säljer för mer än 80 000 kr per år. Vanligtvis är det inte nödvändigt för enskilda individer som har solceller i Sverige att anmäla sig för moms. Det beror på att den årliga inkomsten på såld el sällan går över gränsbeloppet. Notera att momsgränsen inte inkluderar skattereduktionen på 60 öre per kWh, utan att det endast är den sålda elen som räknas.

Graf: till vilket belopp du behöver betala moms för solceller

Moms vid försäljning av egenproducerad el

Om du lyckas ta dig över 80 000 kr i såld solel behöver du momsregistrera dig och lägga på 25 % i moms. De flesta elbolagen som köper solel ger alternativet att köpa elen inklusive eller exklusive moms. 

Detta behöver du göra som egenproducent av solel

  • Deklarera den inkomst du fått från försäljning av solel och nätnytta. Dessa uppgifter skickar elbolaget till Skatteverket – ofta är det bara att kontrollera uppgifterna i deklarationen och godkänna dem. 

  • Inkomsterna ska deklareras även om de är under 40 000 kr per år. Kom ihåg att dessa buntas ihop med andra intäkter som ditt hushåll kan ha, till exempel hyresintäkter. Det är den totala summan som avgör om de ska beskattas eller ej. 

Intresserad av solceller?

  • 1KOMMA5° erbjuder högkvalitativa solceller med lång livslängd, hållbarhet och minimalt behov av underhåll. 25 års produktgaranti och 30 års effektgaranti är alltid inkluderat. 

    Vi finns vid din sida hela vägen, från köpet av dina solceller till dess att de är installerade på ditt tak. Vi gör alltid ett kostnadsfritt besök hos dig innan installation för att hjälpa dig välja  solcellsanläggning utefter vad som passar just ditt tak. Även efter installationen finns vi alltid nära till hands, ifall du har frågor eller skulle stöta på ett problem. Kontakta oss för en kostnadsfri offert redan idag.

FAQ skatt solceller

Vanliga frågor och svar

Fler frågor? Vi hjälper dig!

Vill du läsa mer?